Pär-Ola Svensson / hem / blogg / verk / cv / kontakt

CV

Pär-Ola Svensson
född 1967

Utbildning:
1992-97 Kungl. Konsthögskolan, Stockholm.
1989-91 Målarskolan, Öland.
1988-89 Bild och Form, Öland.

Stipendier:
2010 Eva Müntzing Minnesfond
1999 Konstnärsnämnden, 1 –årigt arbetsstipendium.
1997 Helge Ax:on Johnssons Stiftelse

Separatutställningar:
1996 Galleri Mejan, Stockholm
1994 Arte Viva, Oskarshamn.

Grupputsällningar:
2002 Galleri Kvarnen. Söderhamn.
2000 26/10-3/12 Norrköpings Konstmuseum. "språket är ett virus från yttre rymden"
2000 av-mobil Svd. webbgalleri, ”1 maj”, Stockholm.
2000 av-mobil ”reasons for knocking at an empty house”, Stockholm.
1998 Galleri 29 ”9,81m/s2”, Växjö.
1998 av-mobil ”Barnängsg. 19”, Stockholm.
1998 av-mobil ”aldrig i livet”, Stockholm.
1997 av-mobil ”namn”, Stockholm.
1997 Hide kulturbrott ”a grand day out”, Gotland.
1991 Kalmar Konstmuseum.

 

© 2015 Pär-Ola Svensson